Fauna i flora Jordanii

Karakal

Jordańska roślinność nie jest zbyt zróżnicowana, a w dodatku na wschodzie i na południowym wschodzie praktycznie teren jest jej pozbawiony. Na tym obszarze można najczęściej spotkać rośliny sucholubne typu efemerycznego i kserofitycznego, w tym kolczaste. Natomiast tam, gdzie tereny są bardziej wilgotne, dominują karłowate krzewy, a także trawy. 

Zachodnia strona kraju wyraźnie kontrastuje z tą częścią, zwłaszcza na południowym zachodzie, gdzie rosną dęby i sosny alpejskie, jednakże w niedużych skupiskach. Wiecznie zielone lasy, rosnące w tej części Jordanii, zajmują tylko jeden procent kraju. Poza dębami i sosnami, najpopularniejszym drzewem tutaj jest palma. Najpopularniejsza zaś niższa roślinność, to głównie zarośla makia.

Zarośla makia

Zarośla makia

Zwierzęta w Jordanii

Jeśli chodzi o świat zwierząt, podobnie jak świat roślin, nie jest on tutaj przebogaty. Szczególnie w przypadku ssaków, można wyróżnić w zasadzie kilka zwierząt, a są to głównie gazele arabskie, koziorożce nubijskie, góralki abisyńskie, a także szakale, karakale i gepardy.

Karakal

Karakal

Ze względu na dominujący tutaj teren suchy, można wyróżnić w Jordanii wiele gatunków gryzoni, a także gadów, z jakich najbardziej popularnym jest żmija rogata. Są tu też skorpiony i liczne płazy, a wśród nich grzebiuszka syryjska.

Żmija rogata

Żmija rogata

W tym kraju żyje bardzo wiele gatunków ptaków. Najczęściej przemierzając obszary Jordanii, można natrafić na różne gatunki czapli, czy rybitw. Popularne są tu wróble, szpaki, jak również gęgawa, czy cyraneczka. Nic więc dziwnego, że ten kraj przyciąga wielu ornitologów.

Cyraneczka

Cyraneczka