Flora i fauna Sri Lanki

Słonie na Sri Lance

Pomimo tego, że tutejszy klimat sprzyja rozwojowi roślinności, nie jest ona już tak bujna, jak była kiedyś. Lasy będące naturalną strefą roślinną kraju, porastają powierzchnię nieprzekraczającą jednej trzeciej części Sri Lanki.

Cejlon jest zróżnicowany pod względem rodzajów rosnących tutaj lasów. Można więc wyróżnić na północy suchy las monsunowy, jakiego drzewa tracą liście w porze suchej. Poza lasami rosną tutaj na wyżynach wysokie trawiaste sawanny patama, a na terenach nizinnych sawanny talawa.

Las monsunowy na Sri Lance

Las monsunowy na Sri Lance

Wilgotne lasy równikowe można spotkać na południu. Najczęściej będziemy mijać takie gatunki drzew, jak sandałowce, drzewa chlebowe, paprocie i hebanowce.

Z kolei lasy namorzynowe porastają wybrzeża i ujścia rzek. W tych rejonach jest też zauważalna inna roślinność namorzynowa.

Na Sri Lance rosną też palmy kokosowe, w południowo-zachodniej części kraju.

Świat zwierząt

Fauna jest również niezwykle zróżnicowana i obfituje w wiele żyjących tutaj gatunków zwierząt. Słoń indyjski jest atrakcją tego terenu i zarazem największym ssakiem. Można go spotkać na ternie wznoszącym się do dwóch tysięcy metrów powyżej poziomu morza.

Słonie na Sri Lance

Słonie na Sri Lance

W lasach najczęściej można natrafić na niedźwiedzie wargacze, na dzikie bawoły, kanczyle indyjskie, jelenie i na liczne dzikie koty. Najgroźniejsze są tutaj lamparty i kobry indyjskie. Licznie żyją tutaj małpy, takie jak makak manga, langur białobrody, czy hulman. Można je zobaczyć zarówno na sawannach, jak i w lasach.

Langur białobrody

Langur białobrody

Atrakcją wybrzeża nie są ryby, a owadożerny nietoperz, rudawek wielki, będący największym gatunkiem nietoperza.

Rudawek wielki

Rudawek wielki